Barnets kroppsläge har betydelse för fri luftväg.  På barnbordet läggs barnet på rygg, gärna med en hoprullad duk (2-3 cm hög, se illustration) under skulderbladen för att optimera fri luftväg. Genom att lyfta upp hakan kan eventuell egenandningen underlättas om barnet är hypotont och tungan fallit bakåt i svalget.

I sällsynta fall det kan det föreligga ett mekaniskt luftvägshinder, ”propp” eller ”gegga” i svalget, orsakat av mekonium, blodkoagel eller slem (eller i mycket sällsynta fall missbildning). Rensugning av luftvägen ska dock inte utföras rutinmässigt utan enbart vid misstanke om mekaniskt luftvägshinder som orsak till svårighet att ventilera barnet. Skälet är att ett aggressivt sugande i svalget kan försena start av spontanandning samt orsaka laryngospasm (stämbanden slår ihop sig) och vagalt utlöst bradykardi. (Vid mycket tjockt mekonium kan en erfaren operatör överväga att snabbt inspektera larynx med laryngoskop på ett uppenbart mycket dåligt barn).

Se vidare om ”Fri luftväg” under ”Tekniker/Ventilation” och mekoniumaspiration under ”Särskilda fall/tillstånd”.

correctFreeAirway

flodesschema del03