När bedömningen visar att barnet

  • inte andas (apné)
  • andas otillräckligt, ytligt eller ansträngt
  • har påverkad, låg muskeltonus

skall det omedelbart tas till barnbordet för fortsatt bedömning och adekvata åtgärder inklusive larmning på assistans.

Om barnet inte etablerar en ordentlig egenandning med skrik eller tydliga andetag direkt efter födseln, bör man också överväga att ta barnet till barnbordet och där fortsätta den initiala bedömningen.

I flertalet fall etablerar sedan barnet – utan extra åtgärder eller efter en minimal insats från vårdpersonal – snabbt god egenandning och kan snart läggas hud-mot-hud hos föräldern, men för de barn som inte hämtar sig kan snabbt insatt andningsstöd ha avgörande betydelse.

 bildB10

Barnbordet

 

 

flodesschema del02