Inom en minut efter födseln ska ventilation med T-stycke/revivator ha inletts för alla barn med otillräcklig andning eller apné.

Inom den tiden skall:

  • barnet ha torkats av
  • barnets tillstånd och andningsdrive ha bedömts
  • barnet ha förts till barnbordet
  • fri luftväg vara säkrad
  • ventilationsstöd ha inletts

De barn som är uppenbart påverkade tas till barnbordet utan dröjsmål direkt efter födseln. Även när fosterövervakning och/eller förlossningsförlopp ingett oro bör man vara liberal med att tidigt föra barnet till barnbordet för en första bedömning.

flodesschema del06