Under den andra minuten efter födseln ska barnet erhålla fortsatt fullgod ventilation med T-stycke eller revivator. 

Under den andra minuten skall

  • barnet ventileras
  • EKG kopplas
  • pulsoximeter kopplas
  • hjärtfrekvensen utvärderas

I de flesta fall kommer även relativt medtagna barn att svara på ventilation med ökad hjärtfrekvens, begynnande andning och – efter hand – ökande tonus. Dessa barn bör erhålla fortsatt ventilationsstöd tills de etablerat en regelbunden och kraftfull egenandning. Därefter kan de vanligen övervakas under vård hud-mot-hud hos en förälder på förlossningen, alternativt på neonatalavdelning 

flodesschema del10