Barn som inte andas alls (apné) eller har otillräcklig andning ska snarast få adekvat andningsstöd. Det kan ibland vara svårt att avgöra om barnets andning är tillräcklig eller inte. I den situationen bör ventilation inledas omedelbart. Om barnet då strax tar tydliga andetag och skriker, kan ventilationen avbrytas.

Till skillnad från barn med andningsstörning är ett hypotont barn med otillräcklig andningsdrive på grund av asfyxi inte hjälpta av andningsstöd i form av CPAP på mun eller näsa. Dessa barn ska därför alltid ventileras initialt!

flodesschema del04