Neonatal HLR

Omkring vart tionde barn har problem med att etablera tillräckligt god egenandning direkt efter födseln och behöver snarast få ett fullgott andningsstöd.

Vanligen krävs bara en kort period med understödd andning för att barnet ska etablera lungvolym och stabil egenandning. Drygt två barn av hundra kräver dock ett mer omfattande andningsstöd, och för omkring 2 barn per 1000 födda blir asfyxin så uttalad att den hotar barnets överlevnad och/eller framtida neurologiska utveckling. För dessa barn är det av avgörande betydelse att deras tillstånd upptäcks och åtgärdas prompt – att de snarast får fullgod neonatal HLR.

Nedan kan du välja mellan att börja med två filmer som illustrerar neonatala HLR-situationer, eller att gå direkt till genomgången av de neonatala riktlinjerna - NeoHLR steg för steg.


Se film om basal neonatal HLR (10 min)


Se film om avancerad neonatal HLR (11 min)