Omhändertagande av det friska barnet

Flertalet barn klarar den påfrestning som en förlossning alltid innebär utan särskilda insatser eller åtgärder. Det är vårdens uppgift att möjliggöra för barnet att därefter ostört upprätta den första kontakten med sina föräldrar, utan onödiga ingrepp och distraktioner. Samtidigt är det också vårdens ansvar att fortlöpande bedöma det nyfödda barnets tillstånd och säkerställa att det snabbt och säkert får all hjälp som det eventuellt behöver. All personal som arbetar med nyfödda barn skall kunna utföra dessa arbetsuppgifter samtidigt.

Här kan du se en film som sammanfattar de första tio minuterna i ett nyfött barns liv. Syftet med den 3 minuter långa filmen är att ge en bild av hur den normala omställningen till livet utanför livmodern ser ut. Titta gärna på den flera gånger för att upptäcka detaljer hos barnet, och observera särskilt hur barnets hudfärg förändras under filmen.


På de följande sidorna ges en översiktlig genomgång av handläggningen under det friska barnets första minuter i livet. Rutinerna kan variera något mellan landets olika förlossningsenheter, men grundprinciperna är gemensamma.